Maj 17, 2018

Doradztwo HR

Nasz partner to wybitny specjalista w zakresie doradztwa HR. Od lat dostarcza profesjonalne narzędzia psychometryczne, testy i ankiety, badające poziom przejawianych przez pracowników kompetencji. Testy, ankiety i kwestionariusze na co dzień pomagają odkrywać talenty i potencjał pracowników różnych organizacji biznesowych.
Każdego dnia wspierają firmy z różnych branż w przeprowadzaniu procesów w obszarach takich jak:

  • rekrutacja i selekcja,
  • ocena i rozwój talentów,
  • nastrój i zaangażowanie zespołów,
  • weryfikacja posiadanej wiedzy.

Wszystkie kwestionariusze zostały zaprojektowane w oparciu o najlepsze praktyki metodologiczne i oczekiwania środowiska biznesowego.
Oferowane narzędzia skutecznie wspierają codzienne działania:

  • działów HR,
  • managerów,
  • coachów i konsultantów,
  • firm rekrutacyjnych,
  • firm szkoleniowych.

Do dyspozycji klientów są, nie tylko profesjonalne narzędzia psychometryczne wykorzystywane w biznesie, ale również nowoczesna i rozbudowana o najnowsze technologie dostępne na rynku platforma internetowa pozwalająca w prosty sposób zarządzać zasobami ludzkimi w firmie.