17 lipca, 2017

Prewencja

Pieczęć prewencyjna jest to proste i tanie narzędzie, mające nakłonić kontahentów do terminowego regulowania płatności.

Zastosowanie pieczęci prewencyjnej na fakturach, notach odsetkowych czy innych dokumentach sprzedaży oraz wezwaniach do zapłaty informuje kontrahenta, że w przypadku nieterminowego spłacania zobowiązań, działania windykacyjne przekazane zostaną do INVINION.

Wykorzystując w codziennej pracy pieczęć prewencyjną, klienci INVINION informują swoich kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną oraz nie ryzykują pogorszenia relacji biznesowych z rzetelnymi płatnikami. Dodatkowo korzyścią jest fakt, że poprawiają płynność finansową swojej firmy.