Marzec 13, 2019

Przywracanie zdolności kredytowej

Przywracanie zdolności kredytowej

Pomagamy naszym klientom, którzy w przeszłości mieli problemy ze spłaceniem kredytów i innych zobowiązań,  powrócić do normalnego finansowania w bankach.

Naprawa historii kredytowej

W ramach tej usługi podejmujemy następujące działania:

– reprezentujemy naszych klientów z zakresie występowania do banków i innych instytucji finansowych o usuwanie  zapytań kredytowych w bazie BIK

– reprezentujemy naszych klientów z zakresie występowania do banków i innych instytucji finansowych o usuwanie  wpisów w bazie BIK zamkniętych zobowiązań finansowych przed ustaowym terminem 5 lat.

Restrukturyzacja zadłużenia

Pomagamy naszym klientom, zmniejszyć i zrestrukturyzować zadłużenie w firmach windykacyjnych  poprzez następujące działania:

– negocjujemy w imieniu naszych klientów rozłożenie na raty windykowanych długów,

– negocjujemy w imieniu naszych klientów częściowe umorzenie windykowanego zadłużenia,

– w ramach powyższych negocjacji pomagamy usunąć niekorzystne wpisy, dotyczące klientów w bazach informacji gospodarczej (BIG).